top of page

גוף - נפש / גוף ונפש חד הם

הגוף והנפש שלנו שזורים זה בזה בקשר סימביוטי. השילוב של שניהם יוצר תחושות וכפועל יוצא, התנהגויות ודפוסי חיים.

הפגישה הטיפולית שלי משלבת בו-זמנית את הפן הפסיכולוגי - שיחה שמחדדת את ההבנות הלוגיות של המצב - את הפן החווייתי טיפול במגע - עיסוי ושיאצו - ואת הפן האנרגטי שיודע להגיע ולאזן את המקומות הנדחים ביותר בגופנו ובנשמתנו. 
מהמקום הזה, המענה לבעיות הוא מאוד מדויק, ומאפשר התמודדות עם קשיים מהעבר ולהטען בכוחות להתמודדויות עם מטלות בהווה ובעתיד.

כבני אדם אנחנו מופעלים על ידי שני תתי-מודע:

  • התת-מודע של המח - החלק הנסתר מאיתנו שמדבר בקודים, שטיפול פסיכולוגי נכון יודע לפצח אותם ולגרום למטופל להיחשף לדברים שבכוחו לעמוד מולם.
     

  • התת-מודע של הגוף - מערכת מופלאה שיודעת לאצור בתוכה את כל רמת החוויות שעברנו בחיינו ושהשפיעו עלינו לטוב ולרע. היות ובטיפול שלי ישנו אלמנט של קבלה ללא תנאי, בדרך כלל הגוף יתחבר למקומות האלה בזיכרון החווייתי שלו.


הגוף שלנו זוכר דברים מצמתים מאוד מוקדמים בחיינו, ממקום של קבלה ודחייה, זרימה ומעצורים, שמחה ועצב, פחד ומיניות וכד'.

היכולת לנהל דיאלוג עם התת-מודע של הגוף מאפשרת לנו כמטפלים, לפתוח את התיקיות האלה במחשב האישי שלנו, ולהגיע לכתובות מאוד משמעותיות בנפש המטופל, לא ממקום של תאור, אלא ממקום של חוויה והמצאות - הרגשה ותגובות פיזיות. כשהתיקיות שלנו נפתחות בטיפול, הן עומדות לרשותנו מהמקום המפרגן, התומך והאופטימי. במקום הזה יכולה גם להתבצע החוויה המתקנת שבכוחה לשנות עמדות, תחושות והתנהגויות.

האפקטיביות של פגישה טיפולית שמשלבת שיחה, אנרגיות ומגע מאוד גדולה. היא "תוקפת" את הבעיה מכל עבריה ולכן גם בבעיות קשות מאוד, השינוי חל במסגרת טיפולית קצרת-מועד בת חמישה,שישה מפגשים בני שעתיים.

המפתח לכל הטיפולים שאני עושה, הוא היכולת שלי להביא את המטופל לידי איזון גוף ונפש. האיזון הזה יודע להתמודד עם בעיות של מתח וחרדה, עייפות, ותחושות כלליות לא טובות. מהמקום הזה משתנה כל המערכת התפקודית של המטופל.

היות ובאבחון שלי מופיע גם הפן הבריאותי והפסיכוסומטי, הטיפול במכלול של גוף ונפש נותן מענה גם לבעיות של מגרנות, של וגיניסמוס, של היפוכונדריה, של טראומות מהעבר - כולל ניצול מיני, סגירות וחרדות שיש להן ביטוי פיזי כמו תעוקת חזה וכד'.

אני חסיד של טיפול במגע. ובדרך כלל אני משתמש בעיסוי שפִּתחתי שיש בו מעבֶר לאלמנטים הטכניים, גם אלמנטים שיודעים לדבר עם הגוף ממקום של אינטימיות לא מאיימת, של פירגון ושל קבלה.

bottom of page