top of page

גוף - נפש / אבחון גוף ונפש בגוף האנרגטי

באבחון הרב-מערכתי אני נעזר בטכניקה שפיתחתי על פי שיטתו של רפי רוזן.
רפי רוזן גילה טכניקה שמאפשרת ליצור קשר בין אנרגיות, לבין תגובות פיזיות של המטפל, בעיקר תגובות עפעוף של העיניים.

לאחר שגילה את הטכניקה הזאת עסק במשך שנים רבות במחקר ובין שאר הדברים מצא, שלכל אחד מאיתנו על-יד הגוף הפיזי, יש גוף-אנרגטי שהוא בבואה מדוייקת לגוף ולנפש שלנו.

רפי רוזן גילה שבכל מקום בגוף שיש בו ואקום אנרגטי, יש בו גם בעיה רפואית וגם רמת חיוניות בעייתית. בתפיסה של הביואורגונומי ברגע שמצליחים על ידי "ערבול אנרגטי" להחזיר את החיוניות לאברים הפגועים, מתבצעת החלמה מהבעיה הרפואית המוצהרת.

על בסיס השיטה של רפי רוזן, עם שינויים רבים שהכנסתי בה, פיתחתי שיטה אבחונית משלי, שמאפשרת לי לקרוא לגוף האנרגטי של כל אחד - הוא תמיד בא - ולערוך לאדם אבחון בריאותי ברמה של C.T. מבלי לגעת בו. האבחון שלי יודע גם לאתר בעיות פסיכו-סומטיות - למצוא את הקשר בין מצבים נפשיים וביטוי תחושתי שלהם בגוף.

במשך השנים הגעתי לרמת מיומנות מאוד גבוהה באבחון ובכלים הטיפוליים, ופעמים רבות במקומות שהרפואה הקונבנצינלית והטיפולים הפסיכולוגיים לא מצליחים לפתור את שורש הבעיה האבחון שלי מצליח לעשות את זה.

בעקבות האבחון אני מחליט אם הבעיה הרפואית שייכת רק לקטגוריה הבריאותית, או שיש מקום לערוך תהליך רחב יותר, שמשלב גם התערבות פסיכולוגית וגם טכניקות איזון של אנרגיות ושל מגע.

במשך השנים פיתחתי טכניקות טיפוליות בריאותיות ונפשיות, שמשלבות שיחה, אנרגיות, מגע, עיסוי, לחיצות ושיאצו, ולרוב הבעיות שאני מזהה באבחון הבריאותי-נפשי, יש לי גם פתרון טיפולי.

bottom of page