top of page

גוף - נפש / אבחון גוף ונפש בגוף האנרגטי

אחד הכלים היותר מרשימים שפתחתי היא טכניקה אבחונית רב-מערכתית.

האבחון מיועד לאלה שנמצאים בצמתים משבריים, לאלה שנמצאים בצמתים של קבלת החלטות, לאלה שנמצאים בצמתים של עבודה עצמית, וגם לאלה שמתלבטים במציאת דרכם בתחום המקצועי.

במסגרת של שעתיים-שעתיים וחצי, אני מציג בפניך מה קורה לך בצומת הנוכחי של חייך - קודם כל מהבחינה הבריאותית ושנית מהבחינה הנפשית אבל בהגדרה של: מה הפוטנציאל שלך, מה מקדם אותך? מה עוצר אותך? מה קורה לך עם עצמך, מה קורה לך בזוגיות, מה קורה לך בהורות - אם קיימת - מה קורה לך עם משפחת המוצא, מה קורה לך עם העסוק שבחרת לך? במה מתאים לך לעסוק ולמה?

למה? היא נקודת המפתח באבחון שלי, כי בה טמונה התשובה לדפוסי ההתנהגות שלך וזה גם המקום שאפשר לעשות בו שינוי אמיתי, אם רוצים.

האבחון יודע לזהות את הציר המרכזי של התנהגות שלך, ויודע לאתר את אותה פלטפורמה אישיותית, שבהתייחס אליה ובשלה מתרחשות התגובות שלך.

ברגע שלומדים להכיר את הציר המרכזי של ההתנהגות, כל בעיה שמובאת על ידך נבחנת בהתייחס אליו, ולכן התשובות לשאלות מאוד מדויקות ואפקטיביות.

כמובן שאין טעם לאבחון אם אין אחריו גם את הפן התכליתי, ולכן חלק מהאבחון הוא פרישת דרכי התמודדות עם הדברים שנחשפו בו.

לפעמים האבחון עצמו הוא גם הטיפול, כי בכוחו לעשות סדר בדברים ולהכניס אותם לפרופורציות נכונות. לעתים אני ממליץ על תהליך טיפולי שמשלב עבודה על הגוף ועל הנפש - מדובר על מסגרת טיפולית של 4-5 מפגשים בני שעתיים כל אחד.

הכלים שמשמשים אותי באבחון, חלקם נגזרים מהתחום האנרגטי - גוף-אנרגטי ואינטואיציה אנרגטית. כמו כן אני משתמש בכירולוגיה - תורת כף-היד. בנומרולוגיה - תורת המספרים וכמובן ביכולות שלי מהתחום הפסיכולוגי.

השלוב של כל הכלים האלה יחד מאפשר לי לערוך את האבחון כשרובו נעשה מפי, הוא לא בנוי על שאלות ותשובות ובכל זאת יש בו דיוקים רבים שקשורים לעבר ולהווה ומתוכם המלצות לגבי העתיד.

bottom of page