top of page

רפואה משלימה / מבוא ותהליך האבחון

רפואה משלימה ולא רפואה אלטרנטיבית

בתפיסה שלי אני עוסק ברפואה-משלימה ולא ברפואה-אלטרנטיבית. אני מאלה שחושבים שכבודם של הרופאים במקומו מונח, ולא מקובלות עלי הגישות של מטפלים מסויימים, שלוקחים עליהם את האחריות לנתק את המטופלים שלהם מהרפואה הקונבנציונלית.

אני מתייעץ עם רופאים, עובד עם רופאים, סומך על הרופאים ולמרות שלא פעם אני רואה נכון מרופאים, ונותן פתרונות באותם מקומות שהרפואה הקונבנציונלית נכשלה, אני משוכנע שרק שיתוף פעולה בין מערכות הטיפול השונות, יכול לתת מענה לבעיות הרפואיות הקיימות וליצור טיפול הוליסטי אמיתי.

אבחון בריאותי בגוף האנרגטי

את האבחון הבריאותי אני מבצע בטכניקה שפיתחתי על פי שיטתו של רפי רוזן.
רפי רוזן גילה טכניקה שמאפשרת ליצור קשר בין אנרגיות, לבין תגובות פיזיות של המטפל, בעיקר תגובות עפעוף של העיניים.

לאחר שגילה את הטכניקה הזאת עסק במשך שנים רבות במחקר ובין שאר הדברים מצא, שלכל אחד מאיתנו על-יד הגוף הפיזי, יש גוף-אנרגטי שהוא בבואה מדוייקת לגוף ולנפש שלנו.

רפי רוזן גילה שבכל מקום בגוף שיש בו ואקום אנרגטי, יש בו גם בעיה רפואית וחיוניות בעייתית של האיבר. בתפיסה של הביואורגונומי ברגע שמצליחים על ידי "ערבול אנרגטי" להחזיר את החיוניות לאברים הפגועים, מתבצעת החלמה מהבעיה הרפואית המוצהרת.

על בסיס השיטה של רפי רוזן, עם שינויים רבים שהכנסתי בה, פיתחתי שיטה אבחונית משלי, שמאפשרת לי לקרוא לגוף האנרגטי של כל אחד - הוא תמיד בא - ולערוך לאדם אבחון בריאותי ברמה של C.T. מבלי לגעת בו. האבחון שלי יודע גם לאתר בעיות פסיכו-סומטיות - למצוא את הקשר בין מצבים נפשיים וביטוי תחושתי שלהם בגוף.

במשך השנים הגעתי לרמת מיומנות מאוד גבוהה באבחון, ופעמים רבות במקומות שהרפואה הקונבנצינלית לא מצליחה להגיע לשורש הבעיה הרפואית, האבחון שלי מצליח לעשות את זה.

בעקבות האבחון אני מחליט אם הבעיה הרפואית שייכת רק לקטגוריה הבריאותית, או שיש מקום לערוך תהליך רחב יותר, שמשלב גם התערבות פסיכולוגית וגם טכניקות איזון של אנרגיות ושל מגע.

במשך השנים פיתחתי טכניקות טיפוליות שמשלבות אנרגיות, מגע, עיסוי, לחיצות ושיאצו, ולרוב הבעיות שאני מזהה באבחון הבריאותי, יש לי גם פתרון טיפולי.

bottom of page